Privacyverklaring

Verantwoordelijke

Live Date, gevestigd te (2042 NT(Zandvoort) aan de Emmaweg 1, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

live-date.nl 
Emmaweg 1
2042 NT Zandvoort +31 621841144

Functionaris gegevensbescherming

Live date beschikt over een Functionaris gegevensbescherming (FG). De FG is te bereiken via info@live-date.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Live date verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Bankrekeningnummer;

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Live date verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • godsdienst of levensovertuiging;
 • seksuele geaardheid;
 • eventuele gegevens over jouw gezondheid;
 • politieke opvattingen;
 • ras of etniciteit;

Op grond van artikel 9 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het voor Live date verboden om deze gegevens te verwerken. In de wet zijn wel een aantal uitzonderingen opgenomen waaronder jouw uitdrukkelijke toestemming. Je bent niet verplicht om deze gegevens aan Live date te verstrekken. Door zelf deze bijzondere persoonsgegevens te vermelden in jouw profiel gaat Live date er vanuit dat je uitdrukkelijke toestemming verleend voor de verwerking van jouw persoonsgegevens dan wel dat er sprake is van een uitzondering op grond van artikel 9 van de AVG die inhoudt dat je deze bijzondere persoonsgegevens zelf openbaar hebt gemaakt. Live date zal deze bijzondere persoonsgegevens nooit doorverkopen aan derden. Je dient er wel rekening mee te houden dat andere gebruikers van Live date toegang hebben tot jouw profiel en daarmee ook kennis kunnen nemen van jouw (bijzondere) persoonsgegevens. Live date kan niet voorkomen dat een andere gebruiker bijvoorbeeld een screenshot maakt van jouw profiel en deze gegevens zonder toestemming deelt met derden buiten het platform van Live date.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Live date verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Aanmaken dateprofiel op Live date;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;

Geautomatiseerde besluitvorming

Live date neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Live date) tussen zit. Live date gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Live date bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia

Naw & e-mail

> duur overeenkomst

> 1 jaar na overeenkomst

> uitvoering overeenkomst

> bewijs instemming    

  > wettelijke bewaartermijn > voldoen fiscale verplichting 
Adres > duur overeenkomst > uitvoering overeenkomst
  > wettelijke bewaartermijn > uitvoering overeenkomst
Persoonsgevens vermeld
in jouw profiel
> duur overeenkomst > uitvoering overeenkomst
Bijzondere persoonsgegevens > duur overeenkomst > uitdrukkelijke toestemming
Beeld- & Videomateriaal > duur overeenkomst > uitvoering overeenkomst
Chatgegevens > duur overeenkomst > uitvoering overeenkomst

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Live date verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Live date kan commerciële derde partijen verzoeken om te ondersteunen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens voor de eerdergenoemde doeleinden. Je kan hierbij denken aan Vimeo (555 W 18th St New York NY 10011-2822) en Twilio (375 Beale Street, Suite 300 | San Francisco, CA 94105) ten behoeve van jouw persoonlijke videoprofiel. Met bedrijven/organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht en onder onze verantwoordelijkheid, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Live date blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Live date gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Live date en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@live-date.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Live date wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Live date neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@live-date.nl. Live date heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 •  DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Wijzigingen Privacy-en cookiebeleid

Live date behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. 

Het artikel is toegevoegd aan je winkelmandje